Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı süreçlerini kapsamaktadır. Üniversitelerde Teknoloji Transferi ise, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünü̈ olarak tanımlanabilir. En önemli ulusal kalkınma stratejilerinden biri olan teknoloji transferi, geleceğin bilgi temelli ekonomilerine yön verecek unsur olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratma çabaları, ekosistemin tüm paydaşlarının gayretleri ile geride bırakılmış, bu alanda artık akıllı uzmanlaşmanın gerekliliği konuşulmaya başlanmıştır. Gün geçtikçe daha çok araştırmacı ve uygulamacı tarafından ilgi gören teknoloji transferi; interdisipliner yapısı ve uluslararası düzeyde henüz gelişim aşamasında olan literatürü ile akademik çalışmalarla desteklenmeye son derece açık bir alandır.

 

 

Hem teknoloji transfer uzmanlarının akademik gelişimine, hem de bu alanda oluşmakta olan literatüre ulusal düzeyde bir katkı sağlamak amacıyla planlanan Türkiye’nin ilk Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi, 26 - 28 Eylül 2019’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Şehir ve bölge çapında geliştirilen teknoloji transfer ekosisteminin güzel bir örneği olan kongre, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi başta olmak üzere, bölge üniversitelerinin değerli katkıları ve ÜSİMP’in alandaki büyük tecrübesi ışığında düzenlenmektedir.