Bilim Kurulu tarafından uygun bulunan bildiri özetleri Kongre Özet Bildiri Kitapçığı'nda, tam metinler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TTO Özel Sayısı'nda yayımlanacaktır.